Toàn văn bản hiệu triệu Cách mạng hoa Lài Trung quốc

Tháng Hai 26, 2011 at 05:30 (Văn bản)

Giới Thiệu: Tác giả của văn bản hiệu triệu cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” ở Trung Quốc vẫn còn là một bí mật. Các nguồn thông tin Hoa Ngữ ở Đài Loan đặt ra nghi vấn có sự tham dự của Pháp Luân Công vì trong lời kêu gọi có nhắc đến tổ chức này.

Trong lúc đó “Thế Giới Nhật Báo” lấy nguồn tin khác cho rằng do lãnh tụ phong trào sinh viên Thiên An Môn, Vương Đán viết ra. Gần đây BBC Hoa Ngữ liên tiếp đưa bài về Vương Đán với lời nhận xét của anh phong trào kêu gọi như vậy là đã thành công. Trung Quốc bị một bản tin trên mạng mà trở nên lo sợ báo động toàn quốc.

Trong lúc đó, Pháp Luân Công đã phủ nhận nguồn tin nói rằng chính họ kêu gọi phong trào. Pháp Luân Công cho rằng họ là những người tu hành, không tham dự chính trị, quản chi chuyện thế gian…

Do đó, bản văn kêu gọi này vẫn nằm ở dạng khuyết danh, không thủ lãnh, không tác giả, không tổ chức đảng phái nào chịu trách nhiệm.

Văn bản hiệu triệu phát đi vào ngày 17 tháng 2, và nằm trên facebook nhà Vương Đán vào ngày 18 tháng 2. Không loại trừ múi giờ chênh lệnh của giờ Trung Quốc và giờ Mỹ.

Dù thế nào đi nữa, bản văn hiệu triệu này trở nên hấp dẫn và quan trọng bởi tinh thần bao dung và ôn hòa, ứng xử với các tình huống qua lời gọi.

Đứng trên một góc độ xã hội, chính nó đã buộc nhà cầm quyền Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào tuy quyết đàn áp phong trào nhưng phải trả lời về những bức xúc của người dân trong cuộc họp vào ngay đêm hôm trước khi Hoa Lài xuống phố.

Bản Việt Ngữ:

Địa điểm tụ tập tại các thành phố lớn cho cách mạng Hoa Lài ở Trung Quốc

中国“茉莉花革命”各大城市集会地点

Trung Quốc “Lai Lợi Hoa Cách Mạng” Các Đại Thành Thị Tập Hội Địa Điểm

Dù bạn là người có con bị sỏi thận (do nhiễm sữa độc), căn hộ bị dỡ bỏ, người mướn chung phòng, quân nhân thối chuyển, nhà giáo dạy tư, nhân viên thâm niên của ngân hàng bị bán, nhân viên vừa mất việc, hay người đang xin việc làm.

Dù bạn hoặc là có sự bất mãn đối với kết luận của “bản án Tiền Vận Hội”, không thích có người nói, “có bố là Lý Cương”, không thích bị người đòi “đối xử hợp lý, xã hội công bằng”, hay là không thích xem ảnh đế Ôn (Gia Bảo) diễn xuất. (Đoạn này liên quan đến những câu chuyện thời sự chính trị tham nhũng tiêu cực ở Trung Quốc)

Dù bạn là người từng ký tên vào Hiến Chương 08, người tu hành theo Pháp Luân Công, hay là đảng viên cộng sản, nhân sĩ các đảng phái dân chủ.

Thậm chí bạn là người chỉ là người đứng xem. Ngay từ phút giây này, bạn và tôi đều là người Trung Quốc. Bạn và tôi đối với tương lai đều là những người Trung Quốc có ước mơ. Mỗi chúng ta đều có trách nhiệm với tương lai vì con cháu của chúng ta sau này.

Chúng ta chỉ cần đi đến một địa điểm đã định trước, xa xa nhìn xem, chầm chậm tuỳ chân, thuận thế mà làm, dũng cảm mà hô lên những khẩu hiệu. Có lẽ, lịch sử từ thời khắc này bắt đầu lay chuyển.

Hãy cùng nhau đến, tất cả đều là anh chị em, hãy cùng kề vai tương trợ. Nếu lỡ phát sinh nên cảnh những người tham dự có hành động bất lương xin hãy ứng xử hết sức nhẫn nại, xin sự ủng hộ của người qua đường. Sau khi tụ tập kết thúc, đừng để lại rác. Người Trung Quốc có tố chất cao, có điều kiện để truy cầu tự do dân chủ.

Nếu như lần chiêu tập này tại các đô thị chưa được thành công, thì có thể vào mỗi Chủ Nhật vào lúc 2 giờ chiều sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Kiên trì sẽ dẫn đến thắng lợi.

Thống nhất về các khẩu hiệu

Chúng tôi cần cơm ăn

Chúng tôi cần việc làm

Chúng tôi cần chốn ở

Chúng tôi cần công bình

Chúng tôi cần công nghĩa

Bảo vệ quyền tư hữu tài sản

Duy trì độc lập tư pháp

Vận động cải cách chính trị

Chấm dứt chuyên chính độc đảng

Trả quyền báo chí

Tự do thông tin

Tự do muôn năm

Dân chủ muôn năm

Thời Gian
2:00 Giờ chiều, ngày 20/2/2011

Địa điểm
Bắc kinh: Vương Phủ Tỉnh, trước cửa McDonald
Thượng Hải: Quảng trường nhân dân, cửa trước Ảnh Đô
Thiên Tân: dưới Cổ Lâu
Nam Kinh: Quảng trường Cổ Lâu, Cổng bách hóa trên đường Tú Thủy
Tây An: Đường Bắc Đại, Cổng Gia Lạc Phúc
Thành Đô: Quảng trường Thiên phủ dưới tượng Mao chủ tịch
Trường Sa: Quảng trường Ngũ Nhất, Cổng Tân đại hạ Tân đại
Hàng Châu: Quảng trường Vũ lâm, Cổng Hàng Châu bách hóa đại lâu
Quảng Châu: Công viên nhân dân, Cổng Tinh Ba Khắc
Thẩm Dương: Nam Kinh bắc giai, Khẳng Đức Cơ môn khẩu
Trường Xuân: Quảng trường văn hóa, Đại lộ Tây dân chủ, Cửa siêu thị khoái lạc cấu

Cáp Nhĩ Tân: Cáp Nhĩ Tân cổng viện điện ảnh
Vũ Hán: Đại đạo giải phóng, Quảng trường Thế Mậu cổng McDonald

Những thành phố nào không có trong danh sách này, xin bạn hãy đến tập trung ở những quảng trường trung tâm của thành phố đó.

Trần Đông Đức dịch Hoa Ngữ từ facebook nhà Vương Đán (Wang Dan)

———- 

In an open letter to the National People’s Congress, the organizers of the “Jasmine Rallies” call on the people to gather every Sunday at 2:00 p.m. in each of the designated places in 13 Chinese cities to continue to push for an end to corruption, an independent judiciary, and a government supervised by the people. The letter urges people to participate in an act of “non-violent non-cooperation” by “strolling, watching, or pretending to pass by.”

The open letter was posted on February 22, 2011, on the temporary website of Boxun.com, a popular U.S.-based Chinese language news website that is currently under attack. The following is an English translation of the letter by Human Rights in China.

For HRIC commentary, see our YouTube channel.

Open Letter to the National People’s Congress from the Organizers of the Chinese Jasmine Rallies

[English Translation by Human Rights in China]

First, we would like to thank every participant of the Jasmine Rallies. Your participation has already made the authoritarian government very nervous. Your presence has made the Chinese government understand that they must choose between these two paths:

1.    The Chinese government will genuinely fight corruption and accept the supervision of the people.

2.    Suppress popular protest, continue corruption, and continue to refuse the supervision of the people.

Every Chinese person with dreams hopes that China will become prosperous, rich, and powerful, that the people will not have to worry about food and clothing, that the government is upright and honest, and that the judiciary is impartial and just. But twenty years have passed [since the 1989 Democracy Movement], and what we are witnessing is a government that grows more corrupt by the day, government officials who collude with vested interests, and a citizenry that has not benefitted from the reform, opening up, and economic development. On the contrary, the people have to endure high goods and housing prices, and do not have health care, education, or benefits for the elderly. And what about ten years from now? Will we face a government even more corrupt? A judicial system even more opaque? Will vested interests give up their vested interest?

Every good and honest Chinese person, please think: So much public housing has been sold to individuals, so many state-owned enterprises and so much land have been sold, and nearly all state-owned property has been sold off. But where has all the money from these sales gone?  It goes without saying that state-owned property belongs to the entire people. But what did the people get? Led by an authoritarian regime, the opaque process of privatization has made a small number of people rich, but what did the vast number of ordinary people get?

Every good and honest Chinese person, please think: When Japan, Korea, and Taiwan were in the process of industrializing, they were able to make the overwhelming majority of their people prosperous. Why is it that during China’s industrialization the ordinary people are becoming poorer?  Why is it that in just the last few decades China has gone from being a country with the smallest gap between the rich and the poor to one with the largest? It is because the unfair system has made a small number of people incredibly wealthy, and the vast majority of people remain poor.

Every good and honest Chinese person, please think: Every year the government uses public money to eat and drink, buy cars, visit foreign places, and raise salaries for officials; yet it doesn’t have money to spend on health care, education, benefits for the elderly, or other basic needs. The vast majority of Chinese people do not have basic health care, education, or benefits for the elderly. Not to mention Europe, America, Japan, or Korea; our welfare system is far behind those of India, Russia, or Brazil. When other countries use the majority of their tax money for the welfare of their people, where does our tax money go?

Every good and honest Chinese person, please think: At present the renminbi ranks first among world currencies in terms of quantity in circulation. This serious “over-issuing” of currency has brought about a vicious cycle of inflation inside China. The excessive printing of currency is recklessly diluting the value of the people’s wealth.  Because the renminbi is not an international currency, it is China’s ordinary citizens who are out of luck. The meager income of China’s ordinary people must support goods and housing prices similar to those in Europe and America. On the one hand the government excessively prints money, and on the other hand it uses administrative means to keep housing prices low is this some sort of mockery?

Every good and honest Chinese person, please think: It is a matter of course that officials, when disclosing their wealth, should accept the supervision of the people, and that the government, when publishing details of tax revenues, should accept the supervision of the people. However, the Chinese people have no such power. We have been waiting for decades. Even if we wait for another ten years, we will not be able to get this kind of power. Should we keep on waiting?  Are you willing to wait another 10 years, 20 years, 30 years?

In short, without pressure from the people, absolutely no authoritarian government would take the initiative to respect the people or accept the people’s supervision.  What we need to do now is to put pressure on the Chinese ruling party. If the party does not conscientiously fight corruption and accept the supervision of the people, then will it please exit the stage of history. We call upon each Chinese person who has a dream for China to bravely come out to take an afternoon stroll at two o’clock on Sundays to look around. Each person who joins in will make it clear to the Chinese ruling party that if it does not fight corruption, if the government does not accept their supervision, the Chinese people will not have the patience to wait any longer.

We do not necessarily have to overthrow the current government. As long as the government fights corruption, the government and officials accept the people’s supervision, the government is sincere about solving the problems regarding judicial independence and freedom of expression and gives a timetable, we can give the ruling party time to solve the problems. We can call a stop to the strolling activities. We have been waiting for decades, if the government is sincere about solving the problem, we do not mind waiting a little longer. However, if the government is not sincere about solving the problems, but only wants to censor the Internet and block information to suppress the protests, the protests will only get stronger. As more and more people find out about “jasmine rallies,” there will definitely be more and more Chinese people joining in.

We don’t care if we implement a one party system, a two party system, or even a three party system; but we are resolute in asking the government and the officials to accept the supervision of ordinary Chinese people, and we must have an independent judiciary. This is our fundamental demand.

We do not support violent revolution; we continue to support non-violent non-cooperation.  We invite every participant to stroll, watch, or even just pretend to pass by. As long as you are present, the authoritarian government will be shaking with fear.

China belongs to every Chinese person, not to any political party.  China’s future will be decided by every person. We ask that the government and officials accept the supervision of the people, that the details of tax collection be published, and that taxes are genuinely “collected from the people, and used for the people.”  These basic requests are not the least bit excessive. For our country’s future, for the fundamental rights of our children and future generations, please bravely come out.  The Chinese people’s thirst for freedom and democracy is unstoppable (as Wen Jiabao said during an interview on CNN).

If you are unable to participate in the strolls, please tell every Chinese person near you: We need an upright and honest government.  We need the right to supervise government tax collection.  We need the right to scrutinize officials’ wealth. We need the right to publicly criticize the government. These are the fundamental rights of every Chinese person. Please tell every Chinese person near you: Non-violent non-cooperation is the only path for Chinese democratization. Please use word-of-mouth to break through the news blackout and come show your support.

The Chinese people rely on themselves to fight for their rights. We should not even dream that an authoritarian regime would take the initiative to award us these rights. Please join us in non-violent non-cooperation to make the Chinese government respect the basic rights of the Chinese people.

Time: Every Sunday starting on February 20, 2011 at 2 pm. (If the Chinese government is sincere about solving problems such as corruption and public supervision, we will send out a notice stopping the action.)

Rally Locations:

Beijing: in front of the McDonald’s on Wangfujing Street

Shanghai: in front of Peace Cinema at People’s Square

Tianjin: below the Drum Tower

Nanjing, [Jiangsu Province]: the entrance of Silk Street Department Store at the Drum Tower Square

Xi’an, [Shaanxi Province]: the entrance of Carrefour on Beida Street

Chengdu, [Sichuan Province]: under the Statue of Chairman Mao at Tianfu Square

Changsha, [Hunan Province]: the entrance of Xindaxin Building at Wuyi Square

Hangzhou, [Zhejiang Province]: the entrance of Hangzhou Department Store at Wulin Square

Guangzhou, [Guangdong Province]: in front of the Starbucks at the People’s Park

Shenyang, [Liaoning Province]: in front of the KFC at North Nanjing Street

Changchun, [Jilin Province]: in front of Corogo Supermarket at Democratic Avenue of West Culture Square

Harbin, [Heilongjiang Province]: in front of Harbin Cinema

Wuhan, [Hubei Province]: in front of the McDonald’s at Jiefang Avenue and the World Trade Plaza

People who are in cities not listed here, please go to the central square of your city.

We ask websites to help spread this statement, thank you!

One of the organizers of China Jasmine Rallies (Posted on Boxun by a friend on February 21, 2011.)

For HRIC commentary, see our YouTube channel.

+++++++++++++++

New York Press Contact:

Tel: +1 212-239-4495

E-mail: communications@hrichina.org

Hong Kong Press Contact:

Tel: +852 2710 8021

E-mail: hrichk@hrichina.org

+++++++++++++++

Human Rights in China

350 Fifth Ave Ste 3311

New York, NY 10118

212-239-4495

Fax: 212-239-2561

hrichina@hrichina.org

http://www.hrichina.org / http://www.zhongguorenquan.org

Advertisements

%(count) bình luận

  1. anle20 said,

    CẦN VẠCH TRẦN TỘI ÁC CỦA BỌN CỘNG SẢN VÔ NHÂN TÂM
    XIN MỜI XEM TỘI ÁC CỦA BỌN CỘNG SẢN TRUNG QUỐC QUA CUỐN PHIM “BÃO CÁT ” TẠI ĐÂY :
    http://anle20.wordpress.com/2011/02/27/xem-phim-v%E1%BB%81-trung-qu%E1%BB%91c/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: